Børn med særlige behov

Hvis dit barn ikke trives og udvikles i sit dagtilbud, yder kommunen forskellige former for støtte afhængig af barnets behov.

Støtte i dagtilbuddet

Hvis dit barn går i Børnehaven Broholm, og du i samarbejde med personalet vurderer, at dit barn har behov for støtte, for at det trives og udvikler sig, gives støtten først og fremmest i institutionen.

I Børnehaven Broholm vil vi gerne sikre den bedste trivsel og udvikling for det enkelte barn. Der kan være perioder i et barns eller i en families liv, som kræver noget ekstra. Derfor vil vi gerne i samarbejde med forældrene støtte bedst muligt op omkring de vanskeligheder et barn kunne have.

Vi tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så alle børn får de bedste muligheder for at deltage i de læringsmiljøer og børnefællesskaber, som dit barn indgår i til hverdag. Det er vigtigt for os både at se på gruppen, men i høj grad også på det enkelte barn, og hvad vi som institution kan gøre for at lige netop jeres barn føler sig som en del af fællesskabet.

Vi tror på, at en åben og ærlig dialog er en vigtig faktor, for at der skabes gode betingelser for læring, trivsel og udvikling. Derfor er det i høj grad det gode forældresamarbejde, som er med til at støtte og fremme den gode udvikling og trivsel.

Læs mere om børn med særlige behov