Forældresamarbejde

Et godt samarbejde med forældrene er vigtigt for os i Børnehaven Broholm. Dialog er en forudsætning for, at det gode, nære og åbne forældresamarbejde kan trives og dermed børnene.

Forældresamarbejde

 

Vi vægter et godt, nært og åbent forældresamarbejde med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel og udvikling for barnet. Når børn oplever god tone og kontinuerlighed mellem familie- og institutionsliv, skaber det sammenhæng og tryghed omkring barnet.

Ved at støtte op om arrangementer i institutionerne, såsom traditionelle årsfester, arbejdsdag, forældremøder og lignende, er det ikke kun fællesskabet mellem jer forældre, der styrkes, men også fællesskabet mellem børnene. Det er altid noget specielt, at far, mor og søskende er med i børnehaven.  Nye legerelationer og venskaber dukker op på kryds og tværs af børne- og forældregrupper. Det kan bruges i dagligdagen.

Forældresamtaler giver et tæt samarbejde

Vi tilbyder løbende samtaler i den tid, barnet er i Børnehaveen Broholm. Vi anvender materialet "Barnet i centrum" for blandt andet at skabe en rød tråd i samarbejdet mellem hjemmet og institutionen.

Vi holder følgende samtaler i løbet af barnets tid i børnehaven

  • Opstartssamtale - holdes inden barnet starter i børnehaven.

  • 3-månederssamtale - vi har lært barnet at kende, og sammen taler vi om barnets ressourcer og udviklingspunkter.

  • En årlig samtale - her snakker vi om barnets trivsel og udvikling.

  • Førskolesamtale - om barnets overgang fra børnehave til skole.

Hvis der er yderligere behov for samtaler, aftaler vi det sammen.

Læs mere om materialet "Barnet i centrum"

Forældrebestyrelsen for Brobyskolerne er en sammensat bestyrelse for to skoler og Børnehaven Broholm.

Læs mere om forældrebestyrelsen her