Forebyggende indsatser

Vi er meget opmærksomme på hvert enkelt barns trivsel og udvikling. Vi ved, at en tidlig indsats har stor betydning på barnets fremtidige liv. Derfor er den forebyggende indsats vigtig i Børnehaven Broholm.

Forebyggende indsatser

Det er vigtigt at kunne sætte tidligt ind, hvis et barn oplever vanskeligheder.

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune et forbyggende team som består af en sundhedsplejerske, en pædagogisk-psykologisk konsulent samt en socialrådgiver. Dem bruger vi i forbindelse med sparring om et barn, hvor der er opstået et særligt behov.

Ligeledes bliver de brugt, hvis I som forældre i tæt samarbejde med os vurderer, at jeres barn har brug for ekstra ressourcer i en periode. Vores samarbejdspartnere hjælper med at sikre en tryg og god udvikling for det enkelte barn og familie.

Inklusion

Inklusion kan også være en tidlig indsats.

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

 

Vi ser det som en styrke at vise børn mangfoldighed og lære dem at inkludere andre i deres leg - også børn som ikke er som dem selv.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer.
 

Ansvaret er de voksnes! Både os i børnehaven og jer som forældre. 

Læs mere om inklusion på Faaborg-Mditfyn Kommunes hjemmeside

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke relationen.

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sproglig udvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænge i løbet af dagen. I vores fordybelsesgrupper har vi mulighed for at tale med børne i små grupper.

Vi sprogvurderer alle ikke alle børn. I de tilfælde, hvor vores sprogpædagog oplever tegn på, at ordforråd, udtale eller sætnings opbygning ikke er aldersvarende, laves der en sprogvurdering eller test af barnets sprog. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi bedst sætter ind for at hjælpe barnet med at udvikle sproget. 

Er der udfordringer, tilbyder vi sprogtræningsforløb i samarbejde med hjemmet, hvor barnet får sprogtræning enten alene eller i en lille gruppe med 2-3 børn.

Læs mere om sprogvurdering i dagtilbud

Handleguide

I handleguiden kan kan du læse om de signaler, du skal være opmærksom på, når du arbejder med børn og unge, og hvad du er forpligtet til at gøre i forskellige situationer.

Læs hele Handleguiden på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside

 Beredskabsplan

Faaborg-Midtfyn Kommune har en beredskabsplan, så man som ansat ved, hvordan man skal reagere og agere, hvis man får mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb.

Læs beredskabsplanen på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside