Hvad kendetegner os?

Børnehaven Broholm er en del af Brobyskolernes landsbyordning. Det betyder i praksis, at vi har et meget stort samarbejde med skole og SFO.

Brobyskolernes landsbyordning

Børnehaven Broholm er en landsbyordning i fællesskab med Brobyskolerne. Det betyder, at SFO'en på Allested-Vejle Skole og Børnehaven Broholm er én og samme institution. Børnehaven Broholm er normeret til 65 børn i alderen 3-6 år. Børnene er fordelt på 3 stuer.

Vores formål er at skabe et trygt og harmonisk miljø for børnene. Det sker i samarbejde med forældrene. Børnehaven skal søge at skabe de bedste rammer for børnenes udvikling, og personalet skal lære børnene, hvad fællesskab og samarbejde betyder. 

Brobyskolernes mission

  • På Brobyskolerne arbejder vi værdibaseret i teori og praksis. Brobyskolerne skaber udvikling og læring, når vi arbejder med værdier i hverdagen.

  • Gennem refleksion i forhold til den enkelte og det fælles, skaber vi en forståelse for kompleksiteten i forskelligheden.

  • Gennem den fælles refleksion får vi motivationen til at finde det potentiale, børn og voksne har med sig.

  • Alle på Brobyskolerne bidrager til det stærke og inkluderende fællesskab.

  • På Brobyskolerne anerkender vi hinanden der, hvor vi er.

  • Vi anerkender, at det handler om relationer, når der skabes læring og udvikling. 

Børnehaven Broholm

For Børnehaven Broholm betyder denne mission, at vi arbejder bevidst med inkluderende små og store fællesskaber. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og behov og tilrettelægger en hverdag, hvor barnet og dets styrker er i centrum.

I praksis betyder det, at vi opdeler børnene i små eller store grupper med det udgangspunkt, at alle børn skal lykkes. Al læring sker i samspil med andre børn. Minimum én gang om året ser vi på hele børnegruppen og ser på, hvor de pædagogiske kompetencer bedste kommer i spil. Vi har opbygget en fleksibel kultur, som indretter sig efter, hvad der virker bedst for alle børn, med udgangspunkt i at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.