Overgange

Her kan du læse om gode overgange for dit barn som starter i dagpleje eller institution og videre ind i skolen. Samarbejde i overgangene er vigtigt for at dit barn trives.

Dagpleje/vuggestue - Børnehave

At starte i børnehave kan være en stor omvæltning for jeres barn. Alle nye indtryk, som barnet får, kan virke spændende og overvældende. Det er derfor vigtigt, at I giver Jer tid til at lære børnehaven og personalet at kende sammen med Jeres barn. Når tiden nærmer sig for Jeres barns opstart, vil I modtage et velkomstbrev, i postkassen. Her står vigtig info om børnehavens hverdag, samt hvilken stue og voksne Jeres barn skal være tilknyttet. Velkomstfolderen er samtidigt en invitation til at kontakte børnehaven og aftale en dag, hvor I sammen kommer på besøg. Her bliver I vist rundt og får en masse at vide om hverdagen, opstart mv. Vi udfylder kartotekskort, med barnets data, samt vigtig viden om evt. sygdomme, allergier. Vaccinationskort bedes medbragt.

For at sikre en god overgang fra dagpleje til børnehave, har Faaborg Midtfyn kommune udarbejdet overleveringsskemaet "Barnet i centrum" - det skal I medbringe i børnehaven. Vi benytter skemaet, i mødet med Jer som familie, samt til en opstartssamtale ca. 3 mdr. efter børnehavestart - hvor vi i fællesskab samler op om evt. indsatser.

Vi har desuden et rigtigt godt samarbejde med områdets dagplejere, der gerne kigger forbi i hverdagen og til 3-4 fastlagte Åben Låge dage. Læs mere om Åben låge konceptet her.

Børnehave - Skole

I den første tid af Jeres barns børnehaveliv, var barnet tilknyttet en stue. Året inden skolestart vil børnene i denne årgang blive samlet i en Storegruppe på en anden stue. Det er ofte efter sommerferien, hvor der er et naturligt skift. Her vil personalet tilrettelægge aktiviteter, der er alderssvarende og have fokus på den fremtidige start i skole. Gruppen tager bl.a. på besøg på Allested-Vejle skole, og små ture ud af huset, hvor der øves turtagning, køkultur mv. 1. april starter alle børn i forårs-SFO - hvor kendte voksne følger børnene helt til skoledøren, ved en god indkøring til skolelivet.

Se vores lokale skoles hjemmeside her.

For at sikre en god overgang, benytter vi Faaborg -Midtfyn kommunes overleveringsskema "Barnet i centrum". Der vil desuden ligge før-skole forældresamtaler i efteråret.

Der kommer information vedr. indskrivning i skole, mv. til et forældremøde i efteråret, samt på Intra.

Læs mere om forældresamarbejde her.

Læs mere om Barnet i centrum her.