Overgange

Overgange er en omvæltning i barnets liv. I Børnehaven Broholm har vi stort fokus på at gøre overgangene så gode for børnene som muligt fra dit barn som starter i dagpleje eller institution og videre ind i skolen. Samarbejde i overgangene er vigtigt for, at dit barn trives

Fra dagpleje eller vuggestue til børnehave

At starte i børnehave kan være en stor omvæltning for jeres barn. Alle nye indtryk, som barnet får, kan virke spændende og overvældende. Det er derfor vigtigt, at I giver jer tid til at lære børnehaven og personalet at kende sammen med jeres barn.

Når tiden nærmer sig for jeres barns opstart, vil I modtage et velkomstbrev. Her står vigtige informationer om børnehavens hverdag, samt hvilken stue og voksne jeres barn skal være tilknyttet. Velkomstfolderen er samtidigt en invitation til at kontakte børnehaven og aftale en dag, hvor I sammen kommer på besøg. Her bliver I vist rundt og får en masse at vide om hverdagen, opstart og så videre. Vi udfylder kartotekskort med barnets data og eventuelt vigtig viden om sygdomme eller allergier. Vaccinationskort bedes medbragt.

For at sikre en god overgang fra dagpleje til børnehave, har Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet overleveringsskemaet "Barnet i centrum". Det skal I medbringe i børnehaven. Vi benytter skemaet i mødet med jer som familie, samt til en opstartssamtale ca. 3 måneder efter børnehavestart, hvor vi i fællesskab samler op om eventuelle indsatser.

Vi har desuden et rigtigt godt samarbejde med områdets dagplejere, der gerne kigger forbi i hverdagen og til 3-4 fastlagte Åben-Låge-dage.

Læs mere om Åben-låge-konceptet på Dagplejens hjemmeside

Fra børnehave til skole

I den første tid af jeres barns børnehaveliv er barnet tilknyttet en stue.

Året inden skolestart vil børnene i denne årgang blive samlet i en Storegruppe på en anden stue. Det er ofte efter sommerferien, hvor der er et naturligt skift. Her vil personalet tilrettelægge aktiviteter, der er alders-
svarende og have fokus på den fremtidige start i skole.

Gruppen tager blandt andet  på besøg på Allested-Vejle Skole og på små ture ud af huset, hvor der øves turtagning, køkultur med videre.

Den 1. april starter alle børn i forårs-SFO. Kendte voksne følger børnene helt til skoledøren og sørger dermed for en god indkøring til skolelivet.

Se vores lokale skoles hjemmeside her

For at sikre en god overgang, benytter vi Faaborg-Midtfyn Kommunes overleveringsskema "Barnet i centrum". Der vil desuden ligge før-skole-forældresamtaler i efteråret.

Der kommer information vedrørende indskrivning i skole på et forældremøde i efteråret. Desuden vil der være information på Aula.