Natur og udeliv

I Børnehaven Broholm vægter vi natur og udeliv højt. Her kan du læse om hvad det betyder for dit barns hverdag.

Udeliv

Vi har en dejlig stor legeplads, hvor der er mulighed for mange gode aktiviteter. Vi lægger vægt på at gøre udenoms arealerne attraktive og skabe en atmosfære hvor børnene får lyst til at være meget ude.

Legepladsen har sine særlige muligheder og tilbud. Der kan cykles og køres på mooncar, lege i legehusene, gynges, grave i sand, kælke eller trille ned af bakken.

Vi har en dejlig bålplads, som vi bruger, når vejret tillader det.Der kan bygges huler osv… … Ja, faktisk er det kun fantasien der sætter grænser. På legepladsen kan børnene i højere grad frit eksperimentere og undersøge.

Den fysiske udfoldelse kan få en helt anden karakter og et andet indhold end ved at lege inde. Samtidig har børnene også større mulighed for at lege i fred for andre børn og voksne. De kan altså lege, uden hele tiden at være under voksen opsyn.

Vi har en urtehave, hvor der rives, hakkes, sås, høstes og tilberedes grøntsager fra. På legepladsen er der også mulighed for at benytte vores udeværksted sammen med en voksen. Her kan man save, hamre og bygge med træ. Er det koldt udenfor kan der tændes op i brændeovnen.

Året rundt

Vi har en masse traditioner der knytter sig til udelivet. Vi følger årets gang, med årstidernes skiften og laver gerne aktiviteter ud fra det.
Læs mere om vores traditioner her.

Vores legeplads

I børnehaven Broholm vægter vi udelivet højt. Vi er heldige at have en stor og alsidig legeplads - hvor der er mange gode muligheder for leg. Vi har bevidst indrettet den med både kendte legeredskaber, og masser af buske og bakker. Det giver en dynamisk legeplads, hvor man kan udvikle sine motoriske kompetencer, via gynger og sandkasser, løbecykler, mooncars m.v. Samt et frirum hvor børnene kan øve deres sociale evner i små legefællesskaber i huler, legehuse, klatretræer m.v. Vi er ude hver dag, både formiddag og eftermiddag - så tøj efter årstiden er et must! Og gerne flere sæt, så børnene kan udforske, undersøge og deltage i alle tilbud. Børnehavens personale guider gerne.

En gang årligt inviterer vi til Arbejdsdag, hvor vi sammen med jer forældre forskønner og vedligeholder legepladsen. Læs mere om Arbejdsdag her.