Pædagogiske læreplaner

Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om at bidrage til at styrke børnenes læring, trivsel og udvikling.

I Børnehaven Broholm, vil du opleve, at vi arbejder med læreplanstemaerne på mange forskellige måder. Vi har en grundlæggende tro på, at børn lærer bedst i leg. Derfor arbejder vi både med udpluk fra læringsblomsten, og tager udgangspunkt i det enkelte barn eller børnegruppes behov. Vi fanger barnets interesse og udbygger den. Vi er igangsættere, der giver inspiration til børnenes egne lege. 

Læs mere om pædagogiske læreplaner

Her kan du læse vores pædagogiske læreplan

 

Læreplanstemaerne

Det er følgende læreplanstemaer, vi arbejder ud fra

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Se præsentation af læringsstjernen med de 6 læreplanstemaer