Forældreråd

Børnehavens forældreråd består af frivillige, engagerede forældre. De giver en hånd med, så vi sammen får nogle gode arrangementer.

Forældrerådet i Børnehaven Broholm

Børnehaven har sit eget forældreråd, som hjælper til bag kulissen ved børnehavens arrangementer, for eksempel til julefest, bedsteforældredag, legepladsdag og så videre.

Forældrerådet består af frivillige forældre valgt af og blandt forældre én gang om året til forældremødet i efteråret.

Ca. 4 gange årligt arrangerer forældrerådet en eftermiddag med hyggelig forældrekaffe, hvor der serveres boller og kage.